شالی شالکار یه دختر متولد اسفند 70 
شالی شالکار نام مستعارمه
من این وبلاک رو ساختم تا درمورد خودم بگم
من اهل بابلسر و ساکن تهرانم
وقتی 15 ساله بودم منو دادن به یه مرد مسن
17 سالگی پسرم به دنیا اومد
21 ساله شدم که شوهرم فوت شد
بچه های شوهرم از زن اولش منو بیرون کردند 
پسرم رو خواهر کوچیک شوهرم ازم گرفت
راستی یادم رفت بگم 
من پدر و مادرم رو توی بچگی از دست دادم 
 آدم معتقدی نیستم 
همه جور کاری بعد فوت شوهرم توی تهران کردم
اما دلم میخواد زندگی رو از اول شروع کنم 
من الان منشی یه شرکت هستم
من صیغه هم شدم یه بار
من چجور دختری هستم ؟
شما بگید ؟

من صیغه شدم شاید بازم بشم گناه نیست ولی ..
مشروب میخورم
حجاب رعایت نمی کنم 
شما بگید ؟
من چحور زنی هستم؟