من دلم میخواد ادامه تحصیل بدم تا درآمدم بهتر شه و پسرم رو خودم بزرگ کنم 

مشکل اینجاست نمیدونم چی بخونم :(

هر کی نظری داره بگه لطفا